Rozcestník

OBEC TREND

Výroční zprávy

Výroční zpráva ObÚ o sobodném přístupu informací za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA - O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU INFORMACÍ ZA ROK 2015
ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s
ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se
týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2015, podle
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě
jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

ODEBÍRAT NOVINKY

Vyrobeno s v Origine

2. 1. 2020 19:21

49.227879 16.658450 14 Nahoru